Overname

01 december 2013

AAC acquires Lubbers Transport Group (FD)

Geldschieter AAC stopt miljoenensom in Drents familiebedrijf Lubbers Transport

Hans Maarsen, Amsterdam

AAC Capital stapt in het gespeciali- seerde wegvervoer. De Amsterdam- se investeringsmaatschappij krijgt voor een miljoenensom een meer- derheidsbelang in Lubbers Trans- port Group in Schoonebeek, een bedrijf dat zich toelegt op vervoer van boorinstallaties en pijpleidin- gen voor de olie- en gasindustrie. Met de komst van AAC kan Lubbers zelf overnames doen om versneld te kunnen groeien.

 

‘We streven ernaar onze omzet in vijf jaar te verdubbelen’, zegt ceo Ger Engelsman van het Drentse fa- miliebedrijf in een toelichting. De afgelopen drie jaar zag het bedrijf kans om op eigen kracht met ge- middeld 20% per jaar te groeien. Met elf steunpunten in Europa en 270 medewerkers wordt een om- zet van € 55 mln behaald. Verdere expansie zoekt de transporteur in regio’s waar de energiesector nieu- we locaties gaat ontginnen.

 

Hoog op het lijstje staat Turkije, door Engelsman betiteld als een opkomende markt in de olie- en gaswinning. Tot nu toe wordt het gebied rond de Zwarte Zee bediend vanuit de eigen vestiging in Roeme- nië, die in drie jaar is gegroeid van één naar twintig trailers. Maar de ontwikkelingen in die regio gaan zo hard, dat Lubbers nu een eigen uitvalsbasis in Turkije wil stichten. Een volgende stap zou een overna- me in dat land kunnen zijn. Ook in Noorwegen is een joint venture of acquisitie denkbaar, nadat in augustus een eigen verkoopkan- toor in Stavanger is geopend. ‘We spelen in op toenemende explora- tie-activiteiten in en rond Noor- wegen’, verklaart Engelsman. Op de lange termijn zijn eigen vesti- gingen in Dubai en Houston voor- zien, twee grote knooppunten in de wereldwijde energiesector.

 

Die aanpak past in de zogeheten ‘buy and build’-strategie van AAC: de investeerder koopt een bedrijf waar vervolgens sectorgenoten aan worden toegevoegd. Het streven is op die manier meerwaarde te creë- ren. Wat AAC precies neertelt voor Lubbers is niet bekendgemaakt. In de huidige overnamemarkt is het niet ongewoon dat investeerders vijf- à zevenmaal het bruto bedrijfs- resultaat (ebitda) neertellen voor een bedrijf met duidelijke groei- perspectieven. Met een ebitda van

€ 7 mln in 2012 zou de transporteur dan een waarde vertegenwoordi- gen van € 35 mln à € 50 mln.

 

Anders dan een doorsnee weg- vervoerder is Lubbers weinig ge- voelig voor de conjunctuur. De groei van de afgelopen tijd is voor- al te danken aan de hoge olieprijs die energieproducenten aanzet tot meer activiteit. Maar het aanbod van transporteurs in die specifieke markt is beperkt. Dat komt door de hoge eisen die oliemaatschappijen aan het vervoer van hun materieel stellen.

‘Onze opdrachtgevers worden steeds kritischer en hanteren stren- ge normen voor veiligheid en kwali- teit. Ze doen niet zomaarmetiedereen zaken’, stelt Engelsman. Ookaan de financiële weerbaarheid worden eisen gesteld. Dit betekent dat AAC niet te veel bankleningen kan gebruiken om de overname te financieren.

 

Maar dat was deze investeerder toch al niet van plan. Het bedrijf overladen met schuld zou zich niet verdragen met de groeiplannen die juist vragen om financiële rek, stelt Marc Staal, managing partner van AAC. ‘Het gaat ons om de strategie.De financieringsvorm is daaraan ondergeschikt.’ AAC verwerft een belang van 65%, de rest berust bij de oude aandeelhouders Ronald Lubbers en Tony Tailford en de zittende directie.

 

Ambitie
Omzet van Lubbers Transportmoet in vijfjaar verdubbelen

 

Groeimarkt
Wagenpark in Roemenië in drie jaar explosief gegroeid

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht