Investering

Voorafgaand aan een investering identificeren we de mogelijkheden om waarde te creëren. Alleen als wij echt iets kunnen toevoegen gaan wij over tot acquisitie. Bij de investering gaan we voor een intensief partnership met management.

 

Dit altijd op basis van heldere afspraken met het management. De wederzijdse verwachtingen moeten volledig helder zijn, alleen zo kunnen we tot een goede en duurzame samenwerking komen. En, zo is onze ervaring, alleen dan komen we tot een goed resultaat.

Groei

Wij richten ons in de kern op 4 aspecten om de groei te versnellen:

 

1. Scherpe groeistrategie

AAC daagt ondernemers continu uit groter te denken. Samen met het management definiëren we een specifieke en selectieve lijst van kansen om het bedrijf te laten groeien. Daarbij maken we ook een lijstje van wat we niet gaan doen, dat schept helderheid en geeft focus. We onderscheiden in de basis 2 groeistrategieën:

 

Autonome groeiversnelling

De kern van een schaalbare business uitbouwen door het invoeren van best practices op het gebied van marketing, sales en pricing, zo mogelijk in combinatie met expansie naar nieuwe distributiekanalen (zoals e-commerce), geografische afzetmarkten en aanpalende producten en diensten.

Buy-and-build

Een platform door middel van een serie gerichte acquisities versneld laten groeien en gebruik maken van de commerciële en operationele voordelen van consolidatie. In ruim 50% van onze investeringen is dit de kernstrategie, wat blijkt uit de 100 add-on investeringen die we tot dusver hebben gerealiseerd.

2. Investeren in mensen

In elke business maken mensen het verschil. Om de gezamenlijke ambities ook daadwerkelijk te realiseren investeren we in de best mogelijke mensen met de juiste vaardigheden op de juiste plekken. De focus ligt niet alleen op het managementteam maar ook op overige cruciale functies. We geven aandacht aan training, coaching, doorstroming van jong talent en de instroom van extern talent.

 

3. Focus op zaken voor elkaar krijgen / realisatie

Het management onderneemt en zit in de "drivers seat".  Wij dagen hen uit om groter te denken. We inspireren en coachen. We staan erom bekend dat we bij het uitvoeren van de plannen daadkrachtig en commercieel gedreven te werk gaan. Oftewel: we faciliteren dat het gebeurt en dat het goed gebeurt. Daarbij kan het management tappen uit ons uitgebreide internationale netwerk van sector specialisten, managers, commissarissen en adviseurs. AAC neemt zelf plaats in de Raad van Commissarissen (Nederland) of Raad van Bestuur (België).

 

De basis voor een partnership is soepele onderlinge communicatie, integriteit en vertrouwen. Goed en ook slecht nieuws snel met elkaar delen, professioneel omgaan met afwijkingen van het originele plan.

 

4. Duurzaamheid

Wij streven ernaar dat onze investeringen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Hiervoor stimuleren we onze bedrijven om pro-actief in te spelen op milieu-, klimaat- en grondstoffenuitdagingen, te voldoen aan alle regelgeving en een betrouwbare werkgever te zijn. 


In 2013 ondertekende AAC als eerste Benelux mid-market private equity fonds het Principles for Responsible Investment, om verantwoord investeren te borgen en transparantie in de private equity en de financiële industrie te promoten. We rapporteren jaarlijks over onze activiteiten. Onze ESG policy vindt u hier.

Realisatie

Ons doel is dat de onderneming aan het einde van onze investeringsperiode, door duurzame groei, een groter en sterker bedrijf is geworden met een gezonde economische toekomst. Het vinden van een nieuwe eigenaar die de ingezette groei verder kan voortzetten is daarbij van groot belang. In samenspraak met het management gaan we pas tot een exit over als alles goed geregeld is. Hierbij zijn we flexibel in timing, in onze ervaring is dat meestal na 4 tot 7 jaar.